We beschermen je gegevens

Privacyverklaring

Draiv Recruitment streeft naar uitstekende kwaliteit van de dienstverlening. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) opdrachtgevers en kandidaten, en zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens. Draiv Recruitment respecteert de privacy van alle gebruikers van de website (www.Draivrecruitment.nl) en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Gebruik persoonsgegevens

Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Draiv Recruitment en zich wil inschrijven als kandidaat kan dit doen door zich aan te melden via het online aanmeldformulier of door persoonlijk contact. Daarmee geeft u ons persoonlijke informatie. Draiv Recruitment gebruikt de persoonlijke informatie voor een aantal doelen, namelijk om een kandidaat:

  • in te schrijven in het kandidatensysteem;
  • in contact te brengen met opdrachtgevers voor wie Draiv Recruitment openstaande posities invult;
  • in het kandidatensysteem te houden voor matching met toekomstige functies. Kandidaten die zich via een site of per mail aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.

Bewaartermijn

Draiv Recruitment bewaart de persoonlijke informatie om de bovengenoemde doelen te bereiken voor een periode van 12 maanden. Persoonlijke informatie van kandidaten die Draiv Recruitment met opdrachtgevers deelt, wordt ook voor een periode van maximaal 12 maanden bewaard. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd, tenzij de kandidaat aangeeft dat Draiv Recruitment de persoonlijke informatie voor eenzelfde periode mag blijven gebruiken voor matching op toekomstige functies.
Inzage, correctie en verwijdering
Een kandidaat mag altijd weten welke persoonlijke informatie Draiv Recruitment bewaart en kan om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via het contactformulier.

Opslag en beveiliging

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die Draiv Recruitment bedrijfsmatig gebruikt. De applicaties van Draiv Recruitment worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of gebruik.

Cookies

De website gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren. Om de website te kunnen verbeteren worden bovendien anonieme statistieken verzameld met Google Analytics. Met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten, persoonsgevens worden niet gedeeld, Google Analytics wordt niet gebruikt in combinatie met andere Google-diensten zoals advertenties, en IP-adressen worden voldoende anoniem gemaakt.

Leadgeneratie

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan periodiek worden gewijzigd door Draiv Recruitment. Kandidaten van wie Draiv Recruitment persoonlijke informatie houdt, worden hierover persoonlijk geïnformeerd.